خانه / ویژه کنکور / دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور (قسمت های ۱ تا ۱۴۰)(به روز شده در ۱ اسفند)

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور (قسمت های ۱ تا ۱۴۰)(به روز شده در ۱ اسفند)

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع فیزیک کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس حمید فدایی فرد دبیر برجسته فیزیک کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش دروس پایه و پیش دانشگاهی فیزیک کنکور کنکور توسط جناب آقای حمید فدایی فرد به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.


لطفا جهت بهتر شدن سایت همراه کنکور، پرسشنامه زیر رو تکمیل کنین تا ما بتونیم مطالب خیلی بهتر و مفیدتری رو براتون آماده کنیم و تو سایت بذاریم. ممنون از تمام عزیزانی که این پرسشنامه رو پر می کنن و به ما و خودشون برای قوی کردن سایت کمک می کنن ?
تکمیل پرسشنامه

جلسه ١ -> مرور ترمودینامیک- جلسه اول تدریس: رقتار گازها، گازهای کامل، تغییر انرژی درونی، فرآیند هم حجم، فرآیند هم فشار

دانلود قسمت ۱ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۳۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( ۱۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۶۳ مگابایت)


فصل اول: ترمو دینامیک سرفصل های: فرایند هم دما، فرایند هم فشار، فرایند بی دررو، فرایند دلخواه، چرخه ، تغییرات انرژی درونی، ماشین گرمایی، چرخه موتور اتومبیل، یخچال

دانلود جزوه قسمت ۱ فیزیک

 


جلسه ٢ -> ترمودینامیک – جلسه دوم حل نمونه سوالات کنکوری از ترمو دینامیک

دانلود قسمت ۲ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۳۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( ۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۵ مگابایت)

 


جلسه ٣ -> ترمودینامیک – جلسه سوم ادامه حل نمونه سوالات کنکوری از ترمو دینامیک

دانلود قسمت ۳ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۳۶۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( ۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

 


جلسه ۴ -> مغناطیس – جلسه اول تدریس: خواصیت مغناطیسی- مواد پارامغناطیسی- مواد فرومغناطیسی (نرم، سخت)- تولید میدان مغناطیسی

دانلود قسمت ۴ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۳۰۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( ۸۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۱ مگابایت)

 


جلسه ۵ -> مغناطیس – جلسه دوم تدریس: عوامل تولید کننده میدان مغناطیسی، تعیین نقطه اکسترمم، پیچه ی مسطح سیم لوله

دانلود قسمت ۵ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۴۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۷ مگابایت)

 


جلسه ۶ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد معرفی فصل ها. تدریس: مفاهیم حرکت ، حرکت در یک بعد مدت فیلم ۴۴:۴۴ ١۴ دقیقه نخست صحبت های استاد در مورد فصل ها_کتاب_ازمون_پیش نویسها و… توضیحات کلی حرکت ١ بعدی ٢ بعدی توضیح در مورد زمان و مدت…ثانیه nام و اخرین و اولین ثانیه و … حل مثال های ١_٢_٣_۵_۶

دانلود قسمت ۶ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱۰۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۸۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۴ مگابایت)

 


جلسه ٧ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: سرعت لحظه ای ، توقف لحظه ای مدت فیلم ۴٠:١۵ سرعت لحظه ای مسافت طی شده مسافت لحظه ای جابه جایی حل مسائل ٧ _٨_٩ تکلیف از سوال ١۶ تا ۴٠ نکته ١ ) هر موقع v=٠ شد الزاما تغییر جهت نداریم اگر تغییر علامت داد آنگاه تغییر جهت داده است

دانلود قسمت ۷ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۷۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)


جزوه جلسه ششم حرکت شناسی جزوه جلسه ششم و هفتم

دانلود جزوه جلسه ۷ فیزیک

 


جلسه ٨ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: حرکت شناسی (شتاب متوسط ، شتاب لحظه ای متوسط و بازه ی زمانی ، حرکت یکنواخت)

دانلود قسمت ۸ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱۰۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

 


جلسه ٩ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مسئله از فصل ١ تدریس: طول جابجایی ، حرکت با شتاب ثابت ، معادلات مستقل از زمان و مکان

دانلود قسمت ۹ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۹ مگابایت)

 


جلسه ١٠ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل تمرینهای فصل ١ تدریس: حرکت جسم روی خط صاف

دانلود قسمت ۱۰ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۲۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۹ مگابایت)


فیزیک یک، حرکت شناسی جزوه جلسه های هشتم و نهم و دهم

دانلود جزوه جلسه ۱۰ فیزیک

 


جلسه ١١ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: جابجایی در ثانیه n-ام ، حل مسئله و رفع اشکال

دانلود قسمت ۱۱ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۴۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)


فیزیک ١ حرکت شناسی جزوه جلسه یازدهم و دوازدهم

دانلود جزوه جلسه ۱۱ فیزیک

 


جلسه ١٢ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: نمودار مکان و زمان ، سرعت متوسط ، سرعت لحظه ای ، شتاب متوسط ، شتاب مغناطیسی ، مسافت طی شده

دانلود قسمت ۱۲ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۴۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۵ مگابایت)

 


جلسه ١٣ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: نمودار زمان- مکان، جا به جایی، سرعت متوسط، سرعت لحظه ای، شتاب متوسط حل مثال های: ۴۶، جزوه ۴٧، جزوه ۴٨، جزوه

دانلود قسمت ۱۳ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۹ مگابایت)

 


جلسه ١۴ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ۴٩، ۵٠، ۵١، ۵٢، ۵٣، تدریس: نمودار شتاب زمان نمودار سرعت زمان

دانلود قسمت ۱۴ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)


فیزیک یک، حرکت شناسی جلسه سیزدهم و چهاردهم

دانلود جزوه جلسه ۱۴ فیزیک

 


جلسه ١۵ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های ۵٣ و ۵۴ جزوه رفع اشکال از گاج حل تمرین: ١٨٣، ١٧٠، ١٩٩،١٧۵، ١٧٧، ١٨۴، ٢٠٧، ١٩٣، ١٩۵، ١۶٩، ٢٠٠، ١٩٢ گاج

دانلود قسمت ۱۵ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)


جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ١۵

دانلود جزوه جلسه ۱۵ فیزیک

 


جلسه ١۶ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ۵۴، جزوه حرکت شناسی ۵۵، جزوه حرکت شناسی ۵۶، جزوء حرکت شناسی رفع اشکال و حل مثال های گاج ٢۴۶، گاج ٢٧٣، گاج ٢٨٨، گاج

دانلود قسمت ۱۶ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)


جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی، جلسه شانزدهم

دانلود جزوه جلسه ۱۶ فیزیک

 


جلسه ١٧ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٢٩۵، ٢٨۵، ٢٢٧،٢٨۶، ٢٨۶، ٢٩١، ۴٩٣، ۴٩۵ گاج و حل مثال های: ۵٧، ۵٨، ۵٩، ۶٠ جزوه

دانلود قسمت ۱۷ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۱ مگابایت)


جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ۱۷

دانلود جزوه جلسه ۱۷ فیزیک

 


جلسه ١٨ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ۶١، ۶٣، ۶۴ جزوه

دانلود قسمت ۱۸ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۶۱ مگابایت)


جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ۱۸

دانلود جزوه جلسه ۱۸ فیزیک

 


جلسه ١٩ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل: تست های ۶۴ و ۶۵ جزوه صفحه ۵٩ کتاب گاج تست های ۴٣۵، ۴٣٩، ۴۵۵

دانلود قسمت ۱۹ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۷۸ مگابایت)


جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ۱۹

دانلود جزوه جلسه ۱۹ فیزیک

 


جلسه ٢٠ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال: ۶۶ و ۶٧ جزوه تدریس مبحث سقوط آزاد تکلیف: تست های ۴٣٢ الی ۴٩١ و۵١۵ تا ۵٢٣ کتاب گاج

دانلود قسمت ۲۰ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۶۰ مگابایت)


جزوه جلسه ۲۰ فیزیک

دانلود جزوه جلسه ۲۰ فیزیک

 


جلسه ٢١ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال: ۶٣، ۶٨، ۶٩، ٧٠ جزوه

دانلود قسمت ۲۱ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۰۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۶۰ مگابایت)


جزوه جلسه بیست و یکم حل مثال های: ۶٣، ۶٨، ۶٩، ٧٠

دانلود جزوه جلسه ۲۱ فیزیک

 


جلسه ٢٢ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال: ٧١، ٧٢، ٧٣ و٧۴ جزوه تدریس: معادله حرکت و حرکت نسبی تکلیف: حل تمرین، ۵٢۴ الی ۵۵٢ کتاب گاج

دانلود قسمت ۲۲ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۲۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۴۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۸۵ مگابایت)


جزوه جلسه بیست و دوم حل مثال: ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧۴ تدریس: معادله حرکت حرکت نسبی

دانلود جزوه جلسه ۲۲ فیزیک

 


جلسه ٢٣ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: حرکت نسبی حل مثال های: ٧٩، ٧٧ جزوه رفع اشکال از کتاب گاج حل مثال: ۴۶۴، ۵٣٢، ۵٠١، ۵٣۵، ۵٠٣، ۴۶٩

دانلود قسمت ۲۳ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۳۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)


جزوه کامل حزکت شناسی، آقای فدایی فرد

دانلود جزوه جلسه ۲۳ فیزیک

 


جلسه ٢۴ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: نور هندسی حل مثال های: ١، ٢، ٣، ۴، ۵ جزوه

دانلود قسمت ۲۴ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)


جزوه فیزیک یک، نور هندسی جلسه ٢۴

دانلود جزوه جلسه ۲۴ فیزیک

 


جلسه ٢۵ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل سوالات: ٧، ٨، ٩ جزوه

دانلود قسمت ۲۵ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۲ مگابایت)


جزوه فیزیک اول دبیرستان: نور هندسی جلسه ٢۵

دانلود جزوه جلسه ۲۵ فیزیک

 


جلسه ٢۶ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: نبم سایه – نکته صفحه ٧ جزوه – خسوف و کسوف – بازتاب نور حل مثال های؛ ١٢ و ٧ و ١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧

دانلود قسمت ۲۶ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)


جزوه نور هندسی جلسه ٢۶ از صفحه شش الی یازده

دانلود جزوه جلسه ۲۶ فیزیک

 


جلسه ٢٧ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل: ادامه مثال ١٧ جزوه و ١٨ و ١٩و ٢٠ و ٢١ تدریس: تشکیل تصویر در آینه تخت

دانلود قسمت ۲۷ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)


جزوه کامل نور و بازتاب نور سرفصل ها: نور هندسی، پرتو، اجسام کدر، اجسام آینه ای، تشکیل سایه، تشکیل نیم سایه ، نیم سایۀ حلقوی، بازتاب نور، دوران آینۀ تخت، میدان دید در آینه تخت، آینه های کروی، مرکز انحنان آینه، محور اصلی آینه، شعاع، آینه مقعر، کانون آینه مقعر، تشکیل تصویر در آینه مقعر، جسم در فاصله کانونی، جسم بین کانون و مرکز انحنای آینه، جسم روی مرکز انحنای آینه، جسم خارج از مرکز انحنای آینه، آینهی محدّبروایط ریاضی در آینه های کروی،

دانلود جزوه جلسه ۲۷ فیزیک

 


جلسه ٢٨ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: انتقال تصویر در آینه تخت میدان دید در آینه تخت حل مثال: ٢٢ و ٢٧ و ٢۶ و ٢٨و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠

دانلود قسمت ۲۸ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۳۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۹۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 


جلسه ٢٩ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی نکته صفحه ١۵ حل مثال ٣٣ تدریس: آینه های کروی مرکز انحنان آینه محور اصلی آینه تعریف تصویر مجازی مطالب کنکوری که در جزوه ذکر نشده است تشکیل تصویر در آینه های مقعر

دانلود قسمت ۲۹ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

 


جلسه ٣٠ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل مثال های: ٣۴ و ٣۵ و ٣۶ و نکته صفحه ١٨ تدریس: آینه های محدب ویژگی تصویر در آینه های محدب حل تست بسیار بسیار مهم از کنکور امسال (٩۴-٩٣) مشاوره دبیر در مورد: ((( چگونگی تقسیم زمان در جلسه کنکور)))

دانلود قسمت ۳۰ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۰ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۷ مگابایت)

 


جلسه ٣١ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: رابطه ریاضی در آینه ها حل مثال: ٣۶ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ۴٠ و ۴١ و ۴٢

دانلود قسمت ۳۱ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۵ مگابایت)

 


جلسه ٣٢ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: اثبات بزرگنمایی حل مثال های: ۴٣ و ۴۴ و ۴۵ جزوه ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٩ و ١٠٨ و ١١٠ و ١١٣ و ۵۴ کتاب جوکار

دانلود قسمت ۳۲ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۱ مگابایت)

 


جلسه ٣٣ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل مثال های: ۴۶ و ۴٧ و ۴٨ و ۴٩ تدریس نکته صفحه ٢۶

دانلود قسمت ۳۳ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۷۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 


جلسه ٣۴ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: سرعت جا به جایی جسم سرعت جابه جایی تصویر رابطه سرعت جا به جایی جسم و سرعت جا به جایی تصویر نکته صفحه ٢٨ مطالب تکمیلی بسیار بسیار مهم

دانلود قسمت ۳۴ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)


جزوه کامل شکست نور و عدسی سرفصل ها: شکست نور، ضریب شکست نسبی،‌ قانون اسنل-دکارت، زاویۀ حدّ و بازتاب کلّی، عمق ظاهری و عُمق واقعی، عدسی ها، عدسی همگرا، محور اصلی عدسی، مرکز نوری، پرتوهای خاص در عدسی همگرا، تشکیل تصویر در عدسی همگرا، عدسی واگرا،‌ پرتوهای خاص در عدسی واگرا، روابط ریاضی در عدسی، ابزارهای نوری

دانلود جزوه جلسه ۳۴ فیزیک

 


جلسه ٣۵ -> تدریس: ١. فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی ٢. فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی رفع اشکال حل سوالات ٧٢ و ۶٨ تدریس: فصل پنجم فیزیک اول دبیرستان قانون اسنل- دکارت حل مثال های ٢ و ٣ و ۴ و ۵ تکلیف: از تست ١٨۶ تا تست ٢٨١ تست های زوج (کتاب گاج)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۱ مگابایت)

 


جلسه ٣۶ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی حل مثال های: ۶ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ جزوه

دانلود قسمت ۳۶ آموزش با کیفیت عالی (۹۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش با کیفیت بالا (۱۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش با کیفیت متوسط (۳۹ مگابایت)

 


جلسه ٣٧ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی حل مثال های: ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ نکته بسیار بسیار مهم صفحه ٧ استفاده دبیر از عدسی برای درک بهتر درس رفع اشکال حل مثال های: ٢۴٨ و ٢۴٠ و ٢۵٢ و ٢٢٢ و ٢۴٨ و ٢٣۴ و ٢٨٠ و ٢٢۶ و ٢٢٠

دانلود قسمت ۳۷ آموزش با کیفیت عالی (۱۰۸۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 


جلسه ٣٨ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی حل مثال های: ١۴ و ١۵ و ١۶ تدریس: نکته صفحه ٨ نکته صفحه ١٠ عمق ظاهری و عمق واقعی

دانلود قسمت ۳۸ آموزش با کیفیت عالی (۷۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش با کیفیت بالا (۸۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش با کیفیت متوسط (۳۵ مگابایت)

 


جلسه ٣٩ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی تدریس: انواع عدسی ها عدسی های همگرا محور اصلی عدسی ها مرکز نور پرتوهای خاص در عدسی همگرا تشکیل تصویر در عدسی های همگرا عدسی های واگرا محور اصلی عدسی مرکز نور و کانون و پرتوهای خاص در عدسی های واگرا تشکیل تصویر در عدسی های واگرا روابط ریاضی در عدسی ها حل مثال های: ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢۴ و ٢۴ و ٢۵ و ٢۶

دانلود قسمت ۳۹ آموزش با کیفیت عالی (۱۰۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش با کیفیت بالا (۱۱۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش با کیفیت متوسط (۴۷ مگابایت)

 


جلسه ۴٠ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی حل مثال های: ٢۶ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣۴ و ٣۵ و ٣۶ تدریس: نکته صفحه ١۶ تکالیف: تست های ٢٨٣ الی ۶٢۴ مضارب ۵

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت عالی (۱۰۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 


جلسه ۴١ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی انجام آزمایشات عملی توسط دبیر برای درک هرچه بهتر از مطالب (عدسی و آینه ها) حل مثال های: ٣٠٠ و ٣٢٩ و ۴٠٠ و ٣٨٠ و ۴٧٠

دانلود قسمت ۴۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۴٢ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ تدریس: حرکت دوبعدی بردار

دانلود قسمت ۴۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۴٣ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٨٣ (معادله مسیر)، ٨۴ ، ٨۵، ٨۶ ، ٨٧، ٨٨ تدریس: بردار سرعت متوسسط بردار جابه جایی یادآوری قانون دست چپ

دانلود قسمت ۴۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۴۴ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: بردار شتاب متوسط حل مثال های: ٨٩، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢، ٩٣

دانلود قسمت ۴۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۴۵ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٩٣، ٩۴، ٩۵، ٩۶، ٩٧، تدریس: حرکت دو بعدی

دانلود قسمت ۴۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۴۶ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: مفاهیم حرکت در دو بعد، بردار مکان، بردار شتاب متوسط، بردار شتاب لحظه ای حل مثال های: ٩١، ٩٢، ٩٣

دانلود قسمت ۴۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۴٧ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: تکانه (اندازه حرکت)نکات صفحه ٣۴، قضیه کار و انرژی پایستگی، قوانین نیوتن بر حسب تکانه، آهنگ متوسط تغیرر تکانه جسم حل مثال های: ٨٢، ٨٣، ٨۴، ٨٧، ٨٨، ٨٩

دانلود قسمت ۴۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۴٨ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: معادلات شتاب، معادلات سرعت (مألفه عمودی و افقی)، نقطه اوج، حرکت پرتابی، نکته صفحه ۵٠ حل مثال های: ٩٩، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٣

دانلود قسمت ۴۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۴٩ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ١٠٣، ١٠۴، ١٠۵، ١٠۶، ١٠٧، ١٠٧، ١١٠ تدریس: نکات صفحه ۵٢، اندازه سرعت متحرک، انرژی جنبشی ذره در نقطه اوج، معادله مسیر حرکت پرتابی

دانلود قسمت ۴۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵٠ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ١١٢، ١١٣، ١١۵، ١٢، ١٢١ تدریس: نکته صفحه ۵۶ جزوه، (پرتابه)، بررسی حالت های خاص، نکات بسیار مهم صفحه ۵٧، پرتابه، رابطه برد تابع، رابطه ارتفاع اوج و برد تابه افق به افق، نکاتی در مورد حرکت پرتابه افق به افق در صورت ثابت بودن

دانلود قسمت ۵۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵١ فیزیک دوم، فصل اول: اندازه گیری و بردار تدریس: نکته: دقت اندازه گیری جایگزینی بردار، کمیت ها (اصلی و فرعی)، طول، جرم، زمان، دما، جریان الکتریکی، مقدار ماده، شدت نور، فشار، ضریب انبساط، مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازن، توان الکتریکی، میدان مغناطیسی، شار مغناطیسی، ضریب خود القایی، ثابت گرانش، ضریب گذر دهی

دانلود قسمت ۵۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵٢ فیزیک دوم، فصل اول: اندازه گیری و بردار تدریس: تبدیل واحد، تفاوت متر و میکرومتر، ابزار اندازه گیری، یکای اندازه گیری، دقت اندازه گیری وسایل، دقت یکای اندازه گیری، روش دقیق محاسبه اندازه گیری حل مثال های: ٢، ٣، ۵، ۶

دانلود قسمت ۵۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵٣ فیزیک دوم، فصل اول: اندازه گیری و بردار حل مثال های: ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١۴، ١۵، ١۶، ١٧، ١٨، ١٩، تکالیف: تست های کتاب جوکار (همه به غیر از اونایی که علامت * دارند)

دانلود قسمت ۵۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵۴ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: قوانین نیوتن، حرکنت، نیرو، قانون اول نیوتن، رابطۀ برداری حل مثال های: ٢، ٣، ۴، ۵، ۶، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١

دانلود قسمت ۵۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵۵ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: نیرو، نیروی گرانش نیون، نیروی وزن ادامۀ حل تمرین و حل مثال های: ١١، ١٢، ١٣، ١۴، ١۵، ١۶، ١٧

دانلود قسمت ۵۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵۶ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: یاداوری جلسه پیش، نیرو عمودی سطح، نیروی عمودی تکیه گاه، وزن ظاهری در آساسور حل مثال های: ١٨، ١٧

دانلود قسمت ۵۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵٧ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: حرکت تند شوند، حرکت کند شونده، رسم نمودارهای وارد بر جسم، دستگاه مختصات، نمودار سرعت زمان حل مثال های: ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢۴، ٢۵، ٢۶ حل مسئله های مختلف دینامیک

دانلود قسمت ۵۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵٨ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: نیروی اصطکاک، جسم ساکن، آستانه حرکت، سطح تماس دو جسم، نیروmin حل مثال های: ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ حل مثال با استفاده از قوانین نیوتنی رفع اشکال

دانلود قسمت ۵۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۵٩ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: حرکت در سطح شیبدار، شرط ساکن بودن حل مثال های: ٣٢،٣٣،٣٣،٣۴ درس: فصل دوم پیش دانشگاهی و فصل سوم دوم دبیرستان (دینامیک) _ قسمت ششم مبحث: ادامه اصطکاک ایستایی (fs.max و fs) + اشاره به سطح شیب دار و شروط ساکن بودن روی آن مثال های حل شده: ٣١-٣٢-٣٣-٣۴-٣۵ جزوه مدت زمان فیلم: ۴٠:۵۶

دانلود قسمت ۵۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۶٠ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های: ٣۶ و ٣٧ (بسیار مهم) تدریس: زمان توقف، شتاب

دانلود قسمت ۶۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۶۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 


جلسه ۶١ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: جسم ساکن، جسم متحرک حل مثال های: ٣٨، ٣٩، ۴٠، ۴١

دانلود قسمت ۶۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ۶٢ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: نیروی کشش ریسمان، نیروی عکس العمل سطح، نکته بسار مهم صفحه ۶٠ حل مثال: ۴٢، ۴٣، ۴۴

دانلود قسمت ۶۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ۶٣ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: روش گونی، کشش نخ حل مثال های ۴۵، ۴۶، ۴٧، ۴٨، ۴٩، ۵٠، ۴٨

دانلود قسمت ۶۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ۶۴ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: قوانین نیوتن، قرقره حل مثال های: ۵١، ۵٢، ۵٣، ۵۴

دانلود قسمت ۶۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ۶۵ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: ماشین اتوود، کشش نخ حل مثال های: ۵۴ و ۵۵

دانلود قسمت ۶۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ۶۶ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: قوانین نیوتن، روش گونی حل مثال های: ۵۶، ۵٧، ۵٨، ۵٩

دانلود قسمت ۶۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ۶٧ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های: ۶٠، ۶١، ۶٢، ۶٣ تدریس سطح شیبدار

دانلود قسمت ۶۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ۶٨ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های: ۶۵، ۶۶، ۶٧ (بسیار مهم که احتمال اومدن آن در کنکور بسیار است) تدریس: کشش نخ، نحوه توضیع جرم هنگام دوران، جا به جایی

دانلود قسمت ۶۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ۶٩ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های: ۶٧، ۶٨، ٧٢، ٧٣ تدریس: کشش نخ، نکته ی بسیار مهم صفحه ٢٨، نیروی کشسانی فنر، رابطه هوک، ثابت فنر و ضریب سختی فنر

دانلود قسمت ۶۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧٠ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های: ٧۴، ٧۵، ٧۶، ٧٧ تدریس: نیرو فنر، قانون هوگ

دانلود قسمت ۷۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧١ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های: ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١ تدریس: فنر

دانلود قسمت ۷۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧٢ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: حرکت کند شونده، تکانه (اندازه حرکت)، جهت حرکت، اصطکاک، سطح شیب دار حل مثال ٨٠

دانلود قسمت ۷۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧٣ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: تکانه (اندازه حرکت)، قضیه کار و انرژی قوانین کار و انرژی پایستگی، قوانین نیوتن بر حسب تکانه، آهنگ متوسط تغییر تکانه جسم حل مثال های: ٨٢، ٨۴، ٨٧، ٨٨، ٨٩

دانلود قسمت ۷۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧۴ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: سرعت متوسط، حرکت دایره ای، سینماتیک حرکت دایره ای، دستگاه قطبی کروی، مکان زاویه ای، سرعت زاویه ای حل سوال ١٢ صفحه ۵، حل سوال ٩١

دانلود قسمت ۷۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧۵ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: حرکت دایره ای، سینماتیک حرکت دایره ای، مکان زاویه ای، سرعت متوسط حل مثال های: ٩۴، ٩۵، ٩۶

دانلود قسمت ۷۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧۶ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: سرعت خطی در حرکت دایره ای، حرکت دایره ای یکنواخت، دوره و بسامد حل مثال های: ٩۶، ٩٧، ٩٨

دانلود قسمت ۷۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧٧ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های بسیار مهم: ٩٩، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٣

دانلود قسمت ۷۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧٨ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های: ١٠۴، ١٠۵ تدریس: دینامیک دایره ای یکنواخت‌، نکته صفحه ۴٣

دانلود قسمت ۷۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٧٩ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) حل مثال های: ١٠۶، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩ تدریس: بردار شتاب

دانلود قسمت ۷۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٨٠ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: نیرو کشش نخ، حرکت دایره ای یکنواخت حل مثال اهای: ١١١ و ١١۶ و ١١٩

دانلود قسمت ۸۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٨١ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) گردش ماهواره ای به دور زمین، بررسی حرکت ماهواره، نیروهای پایستار و نا پایستار، نیروی فنر

دانلود قسمت ۸۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٨٢ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) ادامه بررسی حرکت ماهواره ای، کار و انرژی، تعریف کار، استفاده از قضیه کار و انرژی، قانون پایستگی کار و انرژی

دانلود قسمت ۸۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٨٣ فیزیک دوم، فصل چهارم: کار و انرژی فیزیک دوم دبیرستان، فصل چهارم: کار و انرژی

دانلود قسمت ۸۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود جزوه جلسه ۸۳

 


جلسه ٨۴ فیزیک دوم، فصل چهارم: کار و انرژی قضیه کار و انرژی، قانون کار و انرژی، نیروی پایستار، نکته صفحه ٨، حداکثر انرژی، نکته صفحه ١٢

دانلود قسمت ۸۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٨۵ فیزیک دوم، فصل چهارم: کار و انرژی بیشینه انرژی

دانلود قسمت ۸۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٨۶ فیزیک دوم، فصل چهارم: کار و انرژی و فصل پنجم: ویژگی های ماده، چگالی و فشار – قسمت اول

دانلود قسمت ۸۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود جزوه جلسه ۸۶

 


جلسه ٨٧ فصل پنجم: ویژگی های ماده، چگالی و فشار – قسمت دوم

دانلود قسمت ۸۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٨٨ فصل پنجم: ویژگی های ماده، چگالی و فشار- قسمت سوم

دانلود قسمت ۸۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٨٩ فصل پنجم: ویژگی های ماده، چگالی و فشار- قسمت چهارم

دانلود قسمت ۸۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩٠ فصل سوم: نوسان، قسمت اول

دانلود قسمت ۹۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود جزوه جلسه ۹۰

 


جلسه ٩١ فصل سوم: نوسان، قسمت دوم

دانلود قسمت ۹۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩٢ فصل سوم: نوسان، قسمت سوم

دانلود قسمت ۹۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩٣ فصل سوم: نوسان، قسمت چهارم

دانلود قسمت ۹۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩۴ فصل سوم: نوسان، قسمت پنجم

دانلود قسمت ۹۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩۵ فصل سوم: نوسان، قسمت ششم

دانلود قسمت ۹۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩۶ فصل سوم: نوسان، قسمت هفتم

دانلود قسمت ۹۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩٧ فصل سوم: نوسان، قسمت هشتم

دانلود قسمت ۹۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩٨ فصل سوم: نوسان، قسمت نهم

دانلود قسمت ۹۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ٩٩ فصل سوم: نوسان قسمت دهم

دانلود قسمت ۹۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠٠ فصل سوم: نوسان، قسمت یازدهم

دانلود قسمت ۱۰۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠١ فیزیک دوم، فصل ششم: گرما و قانون گاز ها، قسمت اول

دانلود قسمت ۱۰۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠٢ فیزیک دوم، فصل ششم: گرما و قانون گاز ها، قسمت دوم

دانلود قسمت ۱۰۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠٣ فصل سوم: نوسان قسمت دهم ( این فیلم هفته پیش به صورت دو تخته ضبط شد)

دانلود قسمت ۱۰۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠۴ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت اول

دانلود قسمت ۱۰۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠۵ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت دوم

دانلود قسمت ۱۰۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠۶ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت سوم

دانلود قسمت ۱۰۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠٧ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت چهارم

دانلود قسمت ۱۰۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠٨ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت پنجم

دانلود قسمت ۱۰۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٠٩ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت ششم

دانلود قسمت ۱۰۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١٠ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت هفتم

دانلود قسمت ۱۱۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١١ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت هشتم

دانلود قسمت ۱۱۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١٢ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت نهم

دانلود قسمت ۱۱۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١٣ فیزیک پیش دانشگاهی، بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت دهم

دانلود قسمت ۱۱۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١۴ بخش چهارم: امواج مکانیکی قسمت یازدهم

دانلود قسمت ۱۱۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١۵ بخش چهارم: امواج مکانیکی، قسمت دوازدهم

دانلود قسمت ۱۱۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١۶ بخش پنجم: صوت، قسمت اول

دانلود قسمت ۱۱۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١٧ بخش پنجم: صوت، قسمت دوم

دانلود قسمت ۱۱۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١٨ بخش پنجم: صوت، قسمت سوم

دانلود قسمت ۱۱۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١١٩ بخش پنجم: صوت، قسمت چهارم

دانلود قسمت ۱۱۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢٠ بخش پنجم: صوت، قسمت پنجم

دانلود قسمت ۱۲۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢١ بخش پنجم: صوت، قسمت ششم

دانلود قسمت ۱۲۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢٢ بخش پنجم: صوت، قسمت هفتم

دانلود قسمت ۱۲۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢٣ بخش پنجم: صوت، قسمت هشتم

دانلود قسمت ۱۲۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢۴ بخش پنجم: صوت، قسمت نهم

دانلود قسمت ۱۲۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢۵ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت اول

دانلود قسمت ۱۲۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢۶ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت دوم

دانلود قسمت ۱۲۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢٧ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت سوم

دانلود قسمت ۱۲۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢٨ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت چهارم

دانلود قسمت ۱۲۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٢٩ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت پنجم

دانلود قسمت ۱۲۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۲۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣٠ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت ششم

دانلود قسمت ۱۳۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣١ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت هفتم

دانلود قسمت ۱۳۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣٢ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت هشتم

دانلود قسمت ۱۳۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣٣ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت نهم

دانلود قسمت ۱۳۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣۴ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت دهم

دانلود قسمت ۱۳۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣۵ فصل دوم: الکتریسیتۀ ساکن، قسمت یازدهم

دانلود قسمت ۱۳۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣۶ فصل ششم: امواج الکترومغناطیسی قسمت اول

دانلود قسمت ۱۳۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣٧ فصل ششم: امواج الکترومغناطیسی قسمت سوم

دانلود قسمت ۱۳۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣٨ فصل ششم: امواج الکترومغناطیسی قسمت دوم

دانلود قسمت ۱۳۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١٣٩ فصل ششم: امواج الکترومغناطیسی قسمت چهارم

دانلود قسمت ۱۳۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۳۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 


جلسه ١۴٠ فصل ششم: امواج الکترومغناطیسی قسمت پنجم

دانلود قسمت ۱۴۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۴۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

 

 

 

 

 

 

نوشته دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور (قسمت های ۱ تا ۱۴۰)(به روز شده در ۱ اسفند) اولین بار در همراه کنکور پدیدار شد.


لينک منبع

درباره ی admin

همچنین ببینید

سرای دانش فدک | The Lost Magic formula of Learn Essays Cyberspace

One more disadvantage of pure ingredients stands out as the reduced group of pure products …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *