سرای دانش فدک | Information, Fiction and Real Estate Virtual Actuality Organization

Whatever They Told You About Risks of Outsourcing Is Dead Wrong…And Here’s Why For selecting a 3PL provider clear business objectives has to be developed and prioritised. Vendors undertake contracts which aren’t economically viable for them, particularly with brand entrants or early mega-deals. They ought to consider outsourcing within the …

ادامه نوشته »

چگونه حافظه خود را تقويت کنيم؟

  چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟ما بسیاری از مطالب را خوب به یاد می‌آ‌وریم و برخی را سریعاً فراموش می‌کنیم. چرا حافظه ما همواره یکسان عمل نمی‌کند و چرا برخی از افراد حافظه بهتری دارند؟ حافظه خوب، به جز در موارد استثنایی، هدیه خاص برای افراد خاص نیست؛ بلکه …

ادامه نوشته »